Historier om Holberg – Kjersgaard

Kjersgaards Danmarkshistorie fortæller dit lands historie i ét bind. Erik Kjersgaard (1931-1995) var historiker og museumsdirektør, tilknyttet Nationalmuseet i forskellige stillinger, og frem til sin død var han direktør i Den Gamle By i Aarhus. Han har skrevet mange bøger, men var – ligesom Palle Lauring – især kendt for populære tv-udsendelser om Danmarkshistorien. Han er far til tv-værten Clement Kjersgaard.

Dette værk har sat to sider af til Ludvig Holberg – ingen repræsenterer oplysningstiden i Danmark bedre end ham, skriver Kjersgaard:

“Nogen stor forsker var Holberg egentlig ikke, og han lagde ikke vægt på at blive det; men han var en lærd mand med sans for iagttagelser, og han var et tænkende menneske, der kunne forklare sig sin omverden ud fra almindelige menneskelige fornuftsgrunde. Dette var noget nyt. Når et moderne mennesker læser noget fra før Holbergs tid, befinder man sig en fremmed verden, fordi ældre tiders tankegang var fundamentalt religiøs. Alt skal forklares ud fra de hensigter, Gud havde med sin skabning. Holberg var ikke irreligiøs; men han fandt, at mennesket selv er ansvarligt for sine egne handlinger, at det altså kan måles med en rent menneskelig målestok og – ikke mindst – er herre over sig selv. Derfor kunne mennesket også forbedre sig selv og ændre sine omgivelser. Dette blev grundlaget for alt, hvad hans skrev, hvad enten det drejede sig om lærebøger i historie og folkeret eller den frie satiriske digtning som det komiske heltekvad Peder Pårs.”

På sine gamle dage på godset i Sorø blev Holberg ifølge Kjersgaard mere og mere selvoptaget og fandt ubehag ved støj og sit eget skrantende helbred. Dette afspejler forfatterens optagethed af privatmennesket: “Ludvig Holberg er også et gennembrud for noget nyt – en interesse for mennesket som individ, dets velbefindende eller det modsatte, dets ret til at få noget ud af sin egen tilværelse.”

Foto: SDL