Nu titte til hinanden

Sorø Akademis Pigekor har anledning af Ingemannsdagen udsendt denne smukke video med salmen Nu titte til hinanden: