Generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling Foreningen 1684-1862

Kære medlemmer

Hermed får I en indkaldelse til Generalforsamling onsdag den 22 januar kl. 19.00 på Værkerne i Sorø, Frederiksvej 27, 4180 Sorø.

Vi byder på et let traktement ifm. generalforsamlingen.

Dagsorden :
1. Formanden byder velkommen
2. Valg af referent
3. Valg af dirigent
4. Formandens beretning
5. Fremlæggelse af årsregnskab
6. Valg til bestyrelsen :
( Ilfg vedtægter er der valg til div poster til bestyrelsen hvert 2. år )

Formand – Mette Skjoldan – Genopstiller
Bestyrelsesmedlem Signe Dahl Lumholt – Genopstiller
Bestyrelsesmedlem Gert Knudsen – Genopstiller
Bestyrelsesmedlem Ea Matzon Genopstiller ikke, i forslag Pernille Jacobsen

Suppleant Kurt Løvlund – genopstiller ikke, i forslag Maja Wiese
Suppleant Per Klarskov – genopstiller ikke, i forslag Charlotte Jensen
Revisor Ole Høeg – genopstiller
Revisor Jan Henriksen – genopstiller
Revisor suppleant Allan Aistrup – genopstiller

7. Fastsættelse af kontingent for året 2021 : Forslag er, at vi fortsætter med hidtidigt niveau kr. 100 pr. medlem pr. år og som noget nyt : 150 kr for et ægtepar.
8. Forslag til vedtægtsændringer, jf § 7 : Det foreslås, at kasserer posten ikke nødvendigvis behøves at være placeret internt i bestyrelsen. Men at kassereren kan være en udenfor bestyrelsen og blot varetager foreningens økonomi.
9. Behandling af indkomne forslag
10. Eventuelt

11. Pause 15 min

12. Eva Henriksen, bestyrelsen, vil fortælle om sin oplevelse af Ingemanns dagen 2019.
13. Oplæg v Allan Aistrup, Tersløsegaard – ”Holberg kommer til byen” – om samarbejdet med foreningen sommeren 2020.
14. Oplæg v Ea Matzon, Sorø Museum – ”Historisk kro i museets gård”, ligeledes om samarbejde med foreningen 2020.

15. Tak for i aften

Tilmelding og betaling af kontingent er også et emne lige nu. Husk at indbetale kontigent.
Du kan betale på MobilePay 103800 eller i netbanken reg nr. 2520 konto nr. 6898657750.
For at deltage i generalforsamlingen skal kontigent være indbetalt.

Medlemmer der er meldt ind i sidste(4) kvartal af 2019, har vi tilladt os at tildele dem medlemskabet i 2020 også.

Frist for at sende forslag til os og frist for tilmelding til generalforsamlingen er : 15 januar 2020.

Tilmelding til generalforsamlingen og forslag sendes til : 16841862soroe@gmail.com eller du kan ringe på tlf. 53313311.

Vel mødt

Foreningen 1684-1862