Verdensmål i foreningen

Som historisk forening er vi med til at løfte nogle af FNs Verdensmål:

Vi skal styrke indsatsen for at beskytte og bevare vores verdensarv af kultur og natur.

Vi skal fremme og opfordre til partnerskaber på tværs af den offentlige sektor, det private erhvervsliv og civilsamfundet.

Selvom verdenssituationen i dag er alvorlig, er det altså ikke korrekt at sige, at verden var mere fredelig i gamle dage.