Tersløsegård i fuldt flor

Holberg Museet Tersløsegård dannede rammerne om en smuk Sankt Hans Aften, hvor der også blev lejlighed til at opleve haven, inden bålheksen fløj til Bloksbjerg.

Foto: IDM/Dit Sorø