Bestyrelsesmøde – dagsorden

Dagsorden til bestyrelsesmødet mandag den 8. april:

1. Godkendelse af referat GF

2. Konstituering

3. Velkommen til nye medlemmer af bestyrelsen

4. Info fra Formand

5. Økonomi

6. Dette års arrangement 7. juli, Ingemann-sagen. Videre planlægning.

7. Planlægning brochure og bemanding Grundlovsdagen i Sorø og Dianalund. Hvor kan vi ellers lægge brochurer?

8. De tre søjler, præsentation. Disse arbejdes der videre med de næste møder. Og løbende.

9. Evt.

Vel mødt