Generalforsamling – referat

Referat
Generalforsamling
Foreningen 1684-1862
Tirsdag den 26. marts kl. 19.00 Værkerne, Sorø

1. Velkomst og åbning af GF, 1. kvartal 2019, Mette
2. Referent, Eva
3. Ordstyrer, Birthe Marie
4. Formandens beretning. Der blev fortalt om året der gik, idegrundlag, opstart af foreningen og planer for fremtiden. Også om årets kirkeprojekt den 7. juli. Medlemsarrangementer i støbeskeen blev også drøftet.
5. Regnskab forelagt og godkendt for regnskabsåret 2018.
6. Kontingent fastholdes på nuværende niveau.
7. På valg i indeværende år :
– Næstformand Birthe Marie Kildsig, genvalgt
– Bestyrelsesmedlem Eva Henriksen, genvalgt
– Nyt bestyrelsesmedlem, Marianne Wentzel, valgt
– Ny Bestyrelsesmedlem, Gert Knudsen, valgt

Bestyrelsen er derfor som følger :
Formand – Mette Skjoldan
Næstformand – Birthe Marie Kildsig
Bestyrelsesmedlem – Eva Henriksen
Bestyrelsesmedlem – Ea Matzon
Bestyrelsesmedlem – Signe Dahl Lumholt
Bestyresesmedlem – Marianne Wentzel
Bestyrelsesmedlem – Gert Knudsen
1.Suppleant – Kurt Løvlund Pedersen
Revisor – Ole Høgh
Revisor suppleant – Jan Henriksen
Revisor suppleant – Allan Aistrup
8. Evt. Der blev talt om arrangement 7. juli, Ingemannsdagen

På vegne af GF og bestyrelsen

Eva Henriksen